Sněmovní tisk 155
Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 29. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325250155/0 dne 29. 10. 2010.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 29. 10. 2010.
  Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona projednán s vynecháním obecné rozpravy 2. 11. 2010 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2010 na 8. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 11. 2010 na 8. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 17, usnesení č. 113).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2010.
  Prezident zákon podepsal 23. 11. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 11. 2010.

Zákon vyhlášen 8. 12. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 127 pod číslem 347/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Politika sociální, Rozpočet, Zabezpečení sociální, Zaměstnanci
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ministerstvo, náklady na zdraví, odměňování, politika úsporných opatření, rozpočtový schodek, sociální dávky, sociální náklady, státní rozpočet, veřejné finance, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)