Sněmovní tisk 136
Novela z. o dráhách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 136/0 dne 14. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 128).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 136/2, který byl rozeslán 1. 2. 2011 v 18:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 343).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 2. 2011.
  Návrh zákona 16. 3. 2011 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 3. 2011 poslancům jako tisk 136/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 3. 2011 poslancům jako tisk 136/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 91, usnesení č. 469).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 5. 2011.

Zákon vyhlášen 25. 5. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 134/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Železnice
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Agentura Evropské unie pro železnice, dopravní síť, jízdní personál, společná dopravní politika, vysokorychlostní doprava, železniční doprava, železniční síť

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)