Sněmovní tisk 129
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 129/0 dne 12. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 127).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 129/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 129/2, který byl rozeslán 8. 12. 2010 v 17:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 255).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 12. 2010.
  Návrh zákona 26. 1. 2011 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2011 poslancům jako tisk 129/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2011 poslancům jako tisk 129/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 129, usnesení č. 309).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 2. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 3. 2011.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 47/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, harmonizace daní, sazba DPH, zkrácení daně

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)