Sněmovní tisk 115
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 115/0 dne 8. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 125).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 115/1 (doporučuje schválit).
 • L

  Projednávání proběhlo 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 25 dní (usnesení č. 174).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 115/2, který byl rozeslán 10. 12. 2010 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 297).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 2. 2011.
  Zákon Senátem schválen 17. 3. 2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 4. 2011.

Zákon vyhlášen 12. 4. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 95/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Evropská unie, Líh, Tabák
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dieselová nafta, chemický alkohol, minerální olej, spotřební daň, tabák, tabákový průmysl

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)