Sněmovní tisk 928
Novela z. o výkonu vazby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 928/0 dne 28. 2. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: JUDr. Jana Kaslová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1576).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 928/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro obranu projednal navíc návrh zákona a vydal 11. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 928/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 928/3, který byl rozeslán 13. 6. 2013 v 9:39.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 40, usnesení č. 1730).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 8. 2013.
  Zákon Senátem schválen 21. 8. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Zákon vyhlášen 10. 9. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 276/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7186Jan Chvojka05241-05191.doc (35 KB) / PDF (85 KB, 2 strany) 12. 6. 2013 v 09:28:41


Hesla věcného rejstříku: Vězeňství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovné zařízení, právo na spravedlnost, vazba, vězeňský režim, výkon trestu, zadržení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)