Sněmovní tisk 880
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 14. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 391410880/0 dne 14. 12. 2012.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2012.
  Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 12. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 880/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 12. 2012 na 49. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 245, usnesení č. 1430).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal 11. 1. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 1. 2013.

Zákon vyhlášen 17. 1. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 11/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4963Pavel Hojda04370-03622.doc (13 KB) / PDF (48 KB, 1 strana) 18. 12. 2012 v 10:54:09
4969Pavel Hojda04373-03628.doc (21 KB) / PDF (48 KB, 1 strana) 18. 12. 2012 v 11:52:32
4973Jan Čechlovský04377-03634.doc (32 KB) / PDF (68 KB, 2 strany) 18. 12. 2012 v 15:38:00


Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament, Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů parlamentu, Soudnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, poslanec parlamentu

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)