Sněmovní tisk 698
Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2013 a 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015

Autor: min.obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Zpráva se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 698/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 6. 2012 (usnesení č. 265). Zpravodajem určen Mgr. Jan Vidím.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 7. 6. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 698/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 78, usnesení č. 1174).Hesla věcného rejstříku: Armáda
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenská základna, vojenské letectvo, vojenský výcvik, vojska v zahraničíISP (příhlásit)