Sněmovní tisk 647
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přijetím z.o mezin.just.spolupr. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 647/0 dne 23. 3. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Ing. Viktor Paggio a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1353).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 647/2, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 16:42.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1506).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 2. 2013.
  Zákon Senátem schválen 20. 3. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 4. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2013.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 105/2013 Sb.Související tisk: 646 (Vl.n.z.o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád trestní, Soudnictví, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: evropská spolupráce, mezinárodní spolupráce, mezinárodní trestní právo, policejní spolupráce (EU), soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)