Sněmovní tisk 559
Rozh.vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 20. 12. 2011 jako tisk 559/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 1. 2012 (usnesení č. 210). Zpravodajem určen Mgr. Václav Horáček.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 1. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 559/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1048).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojenský letoun, vojska v zahraničíISP (příhlásit)