Sněmovní tisk 551
Novela z. o ozbrojených silách České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 12. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 551/0 dne 9. 12. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2012 (usnesení č. 210). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1012).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 14. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 551/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 551/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 551/3, který byl rozeslán 3. 5. 2012 v 12:32.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 123, usnesení č. 1157).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 5. 2012.
  Zákon Senátem schválen 13. 6. 2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2012.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 253/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2164Jan Vidím03447-01836.doc (35 KB) / PDF (79 KB, 3 strany) 2. 5. 2012 v 18:19:44


Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Obrana a bezpečnost, Pracovní sílaDeskriptory EUROVOCu: armáda, humanitární pomoc, letadlo, letecká doprava, profesionální armáda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)