Sněmovní tisk 483
Novela z. o soudech a soudcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 14. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: Horáček Václav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 483/0 dne 15. 9. 2011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 9. 2011. Vláda zaslala stanovisko 13. 10. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 10. 2011 jako tisk 483/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Soudnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: právní systém, region, soudní pravomoc, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)