Sněmovní tisk 145
Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 145/0 dne 14. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 106).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 4 dny.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 145/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 145/2, který byl rozeslán 3. 11. 2010 v 15:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 140, usnesení č. 160).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 11. 2010.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2010.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 402/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: cena energie, obnovitelné zdroje, solární energie, státní podpora, výroba energie

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)