Sněmovní tisk 137
Rozpočet SFDI na rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 15. 10. 2010 jako tisk 137/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Zpravodajem určen Ing. František Sivera.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 10. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 137/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 200, usnesení č. 237).Hesla věcného rejstříku: Doprava
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, rozpočet, způsob financováníISP (příhlásit)