Sněmovní tisk 1004
Vl.n.z.o změně daň.zák. v souv. s rekodifikací soukrom.práva - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1004/0 dne 24. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Mgr. Pavel Drobil a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1664).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 1004/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1004/2, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 11:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 38, usnesení č. 1741).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 8. 2013.
  Návrh zákona zamítnut.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7062Alfréd Michalík05162-05108.doc (30 KB) / PDF (81 KB, 2 strany) 5. 6. 2013 v 11:06:49
7155Vladislav Vilímec05215-05162.doc (62 KB) / PDF (113 KB, 7 stran) 11. 6. 2013 v 10:44:18
7245Vladislav Vilímec05278-05259.doc (33 KB) / PDF (85 KB, 3 strany) 14. 6. 2013 v 14:49:33
7246Vladislav Vilímec05279-05260.doc (38 KB) / PDF (87 KB, 3 strany) 14. 6. 2013 v 14:52:00
7290Michal Babák05300-05294.doc (50 KB) / PDF (81 KB, 2 strany) 18. 6. 2013 v 14:49:42
7292Michal Babák05302-05297.doc (39 KB) / PDF (72 KB, 1 strana) 18. 6. 2013 v 14:50:32
7293Michal Babák05303-05298.doc (36 KB) / PDF (69 KB, 1 strana) 18. 6. 2013 v 14:53:00
7294Vladislav Vilímec05304-05299.doc (34 KB) / PDF (82 KB, 2 strany) 18. 6. 2013 v 14:58:27
7295Helena Langšádlová05305-05300.doc (59 KB) / PDF (84 KB, 5 stran) 18. 6. 2013 v 16:01:34
7296Vladislav Vilímec05306-05301.doc (33 KB) / PDF (90 KB, 3 strany) 18. 6. 2013 v 16:05:52


Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Evropská unie, Soudnictví, Zákoník občanský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daňové právo, daňový systém, harmonizace daní, nepřímá daň, přímá daň, soukromé právo

Navržené změny předpisů (41)ISP (příhlásit)