Sněmovní tisk 870
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 6. 2009.
Zástupce navrhovatele: Bartoš W. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 870/0 dne 11. 6. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 6. 2009. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2009 jako tisk 870/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: ověřování znalostí, střední vzdělání, zkouška

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)870/0


ISP (příhlásit)