Sněmovní tisk 227
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloslav Soušek, Olga Zubová, Ivan Ohlídal, Petr Wolf, Anna Čurdová) předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: Soušek Miloslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 227/0 dne 25. 5. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 5. 2007. Vláda zaslala stanovisko 28. 6. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2007 jako tisk 227/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 2007. Určil zpravodaje: Mgr. Milan Bičík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (rozhodnutí č. 22)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2007 na 21. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 25. 9. 2007 na 21. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 399).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 227/3, který byl rozeslán 17. 10. 2007 v 11:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 180, usnesení č. 456).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 12. 2007 poslancům jako tisk 227/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 12. 2007 poslancům jako tisk 227/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 45, usnesení č. 584).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 58/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Školství

Deskriptory EUROVOCu: střední vzdělání, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)