Sněmovní tisk 992
Novela z. o přechodu věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloslav Kala, Miroslav Kapoun) předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kala Miloslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 992/0 dne 30. 5. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 30. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 6. 2005 jako tisk 992/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 18. 7. 2005. Určil zpravodaje: Ing. František Beneš, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí (rozhodnutí č. 57)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2006 na 53. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 1. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2110).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 992/3, který byl rozeslán 8. 3. 2006 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 325, usnesení č. 2311).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 992/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 992/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2476).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 317/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Odbory, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: nemovitý majetek, odborový svaz, převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, sdružení, sociální zařízení, systém vlastnictví půdy, veřejný majetek, volný čas

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)