Sněmovní tisk 984
N.z. o výstavbě vzlet. a přistáv. dráhy letiště Praha Ruzyně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaromír Schling, Hana Orgoníková, Jiří Hanuš, Ludvík Hovorka, Robert Vokáč, Pavel Hojda, Vojtěch Filip) předložila sněmovně návrh zákona 17. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 984/0 dne 19. 5. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2005 jako tisk 984/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2005 (usnesení č. 456). Určil zpravodaje: Ing. Martin Říman a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2005 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1863).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 984/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 984/3, který byl rozeslán 21. 10. 2005 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 386, usnesení č. 1958).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2005.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 186 pod číslem 544/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Investice

Deskriptory EUROVOCu: hospodářské priority, inženýrské stavby, letecká doprava, letiště, služba ve veřejném zájmuISP (příhlásit)