Sněmovní tisk 981
Novela energetického zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ladislav Urban, Ladislav Býček, Marta Bayerová, Ludvík Hovorka, Jiří Třešňák, Václav Votava, Antonín Zralý) předložila sněmovně návrh zákona 11. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: Urban Ladislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 981/0 dne 12. 5. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2005 jako tisk 981/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 6. 2005 (usnesení č. 461). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2176).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 981/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 981/3, který byl rozeslán 19. 4. 2006 v 16:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 270, usnesení č. 2453).Hesla věcného rejstříku: Energetika, Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: elektrárenský průmysl, energetická rozvodná síť, energetické právo, podpora podnikání, regulace trhu, správní dohled

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)