Sněmovní tisk 885
Novela z. o rozhlasovém a televizním vysílání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: min.inf. a min.kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 2. 2006.
  Návrh zákona 4. 4. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 885/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 885/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 168, usnesení č. 2416).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 235/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Reklama, Rozhlas, Televize

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: frekvenční pásmo, patentová licence, rozhlasové vysílání, telekomunikační politika, televize

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)