Sněmovní tisk 875
Novela z. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 5. 2005.
  Návrh zákona 21. 6. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 875/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 875/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 99, usnesení č. 1846).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 360/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Prostory nebytové

Deskriptory EUROVOCu: obchodní pronájem, pronájem nemovitosti

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)