Sněmovní tisk 850
Novela z. o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: Konečná K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 850/0 dne 23. 12. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2004. Vláda zaslala stanovisko 21. 1. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 1. 2005 jako tisk 850/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 6. 2005 poslancům jako tisk 850/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 6. 2005 poslancům jako tisk 850/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 97, usnesení č. 1845).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 382/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zaměstnanost

Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, mladý pracovník, nezaměstnanost mladých, podpora zaměstnanosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)