Sněmovní tisk 849
N. z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Miroslav Kalousek předložil sněmovně návrh zákona 22. 12. 2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 849/0 dne 23. 12. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2004. Vláda zaslala stanovisko 26. 1. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 1. 2005 jako tisk 849/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 24. 2. 2005 na 41. schůzi, projednávání bylo odročeno (hlasování č. 573, usnesení č. 1577).
  Projednávání pokračovalo 23. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1590).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2005 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 849/Z.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 849/2, který byl rozeslán 17. 6. 2005 v 12:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 367, usnesení č. 1758).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 849/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 849/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 104, usnesení č. 1849).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 388/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů parlamentu, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, letecká doprava, náhrada výloh sekretariátu, poslanec EP, poslanec parlamentu, poslanecká dieta, soudce a státní zástupce, veřejná funkce

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)