Sněmovní tisk 835
V.n.z. o finančních konglomerátech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 835/0 dne 3. 12. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2004 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1417).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 835/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 835/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 23. 3. 2005 na 42. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 41, usnesení č. 1586).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 835/3 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 835/4, který byl rozeslán 21. 6. 2005 v 16:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 690, usnesení č. 1799).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 7. 2005.
  Návrh zákona 5. 8. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 8. 2005 poslancům jako tisk 835/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 8. 2005 poslancům jako tisk 835/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 82, usnesení č. 1835).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 29. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 132 pod číslem 377/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Fond národního majetku, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, finanční instituce, finanční kontrola

Navržené změny předpisů (30)ISP (příhlásit)