Sněmovní tisk 824
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 824/0 dne 23. 11. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2004 (usnesení č. 363). Určil zpravodaje: MUDr. Jozef Kochan a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1415).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 824/2, který byl rozeslán 24. 3. 2005 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 98, usnesení č. 1652).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 5. 2005.
  Návrh zákona 21. 6. 2005 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 824/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 824/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 84, usnesení č. 1837).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 12. 9. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 824/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 824/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 87, usnesení č. 1875).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 27. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 136 pod číslem 392/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Bezpečnost státu, Normy technické, Ochrana zdraví, Živočichové

Deskriptory EUROVOCu: dekontaminace, kosmetický přípravek, lidská výživa, ochrana zvířat, pitná voda, prevence nemocí, rozvod vody, veřejná hygiena, voda, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, zpracovaný potravinářský výrobek

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)