Sněmovní tisk 823
Novela z. o územních finančních orgánech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 823/0 dne 18. 11. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2004 (usnesení č. 363). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1484).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 823/5, který byl rozeslán 16. 6. 2005 v 11:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 241, usnesení č. 1735).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 7. 2005.
  Návrh zákona 5. 8. 2005 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 823/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 823/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 70, usnesení č. 1881).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 11. 2005.

Zákon vyhlášen 11. 11. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 444/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: celní právo, daňová kontrola, daňové orgány, finanční instituce, finanční kontrola, fiskální politika

Navržené změny předpisů (67)ISP (příhlásit)