Sněmovní tisk 781
V.n.z. - emise skleníkových plynů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 781/0 dne 30. 9. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 2004 (usnesení č. 336). Určil zpravodaje: RNDr. František Pelc a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1320).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 781/2, který byl rozeslán 3. 11. 2004 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 243, usnesení č. 1362).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 11. 2004.
  Zákon Senátem schválen 9. 12. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 235 pod číslem 695/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: obchodovatelné emisní povolení, ochrana životního prostředí, politika životního prostředí EU, prevence environmentálních rizik, průmyslové znečišťování, skleníkový plyn, snižování plynných emisí, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)