Sněmovní tisk 756
N.z. o rozhlasových a televizních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaromír Talíř, Taťána Fischerová, Eva Nováková, Anna Čurdová, Ladislav Skopal, Hana Šedivá) předložila sněmovně návrh zákona 30. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: Talíř Jaromír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 756/0 dne 2. 8. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 8. 2004. Vláda zaslala stanovisko 3. 9. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 9. 2004 jako tisk 756/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 13. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 348/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Poplatky, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: parafiskalita, rozhlasové vysílání, televize, veřejná instituce, veřejná služba

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)