Sněmovní tisk 754
Sen.n.z. o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 28. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: Fencl J., Vaculík J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 754/0 dne 2. 8. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 7. 2004. Vláda zaslala stanovisko 26. 8. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2004 jako tisk 754/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2004 (usnesení č. 326). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 4. 11. 2004 na 37. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 4. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1346).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 754/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 754/3, který byl rozeslán 23. 11. 2004 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 157, usnesení č. 1396).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 234 pod číslem 693/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Politika agrární

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: daňová asignace, minerální olej, spotřební daň, zemědělská výroba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)