Sněmovní tisk 725
Novela občanského soudního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Marie Rusová, Hana Orgoníková) předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 725/0 dne 1. 7. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2004. Vláda zaslala stanovisko 30. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2004 jako tisk 725/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 40)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1339).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 725/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 725/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 725/4, který byl rozeslán 10. 2. 2005 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 276, usnesení č. 1505).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 725/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 725/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 34, usnesení č. 1630).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2005.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 205/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád občanský soudní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: mentálně postižený člověk, soudní řízení, soudní vyšetřování, způsobilost k právním úkonům

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)