Sněmovní tisk 640
Novela z. o zdravotnických prostředcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Milada Emmerová, Jarmila Boháčková, Jitka Vojtilová, Josef Janeček, Vladimír Říha) předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Janeček J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 640/0 dne 20. 4. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 21. 5. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2004 jako tisk 640/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2004 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 6. 2004 na 33. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 17. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1166).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 640/4, který byl rozeslán 13. 10. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 165, usnesení č. 1398).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 1. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 1. 2005.

Zákon vyhlášen 8. 2. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 58/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva, Obchod a služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obchod, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: prostředky zdravotnické techniky, zdravotní péče, živnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)