Sněmovní tisk 483
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 12. 2004.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 1. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 2. 2005.

Zákon vyhlášen 8. 2. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 61/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, financování z veřejných prostředků, plán financování, zlepšování bydlení, způsob financování

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)