Sněmovní tisk 447
Novela z. o péči o zdraví lidu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 9. 2003.
Zástupce navrhovatele: Součková Marie.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 447/0 dne 11. 9. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2003 (usnesení č. 179). Určil zpravodaje: MUDr. Miroslav Ouzký a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 706).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 25. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 35 dní (usnesení č. 757).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2003 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2003 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 447/2, který byl rozeslán 12. 12. 2003 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2003 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 37, usnesení č. 833).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 1. 2004.
  Návrh zákona 2. 2. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 447/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 447/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 157, usnesení č. 918).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 3. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 2004.

Zákon vyhlášen 19. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 121/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice, Školství, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: lékař, lékárník, lékařské vzdělávání, lékařský obor, odborná kvalifikace, profesní komora, zubní lékař

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)