Sněmovní tisk 354
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 1. 2004.
  Zákon Senátem schválen 29. 1. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 93/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: implementující opatření státu, politika životního prostředí EU, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)