Sněmovní tisk 351
Novela z. o Vězeňské službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Karel Čermák.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 351/0 dne 13. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: JUDr. Petr Ibl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 618).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 351/2, který byl rozeslán 23. 10. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 596, usnesení č. 750).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 11. 2003.
  Zákon Senátem schválen 4. 12. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 16. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 436/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vězeňství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovné zařízení, veřejná bezpečnost, veřejná služba, vězeňský personál, vězeňský režim

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)