Sněmovní tisk 344
Novela z. o prodeji a vývozu předmětů kult. hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 12. 2003.
  Zákon Senátem schválen 22. 1. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 25. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 80/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Památky kulturní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Obchod, Politika

Deskriptory EUROVOCu: kontrola vývozu, kulturní politika, obchod s uměním, ochrana kulturního dědictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)