Sněmovní tisk 305
Novela z. o pojiš. odpov. za škodu způs. provozem vozidla - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 305/0 dne 2. 5. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 464).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 305/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 305/2, který byl rozeslán 22. 10. 2003 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 293, usnesení č. 726).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 11. 2003.
  Návrh zákona 22. 12. 2003 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 12. 2003 poslancům jako tisk 305/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 12. 2003 poslancům jako tisk 305/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 1. 2004 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 13, usnesení č. 891).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2004.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 47/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pojištění motorových vozidel, pojištění zákonné odpovědnosti, pojišťovna, povinné pojištění, společná dopravní politika

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)