Sněmovní tisk 296
Novela z. o rozpočtových pravidlech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 296/0 dne 24. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 459).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 296/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 296/2, který byl rozeslán 21. 10. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 611, usnesení č. 752).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 11. 2003.
  Návrh zákona 4. 12. 2003 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 12. 2003 poslancům jako tisk 296/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 12. 2003 poslancům jako tisk 296/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 854, usnesení č. 835).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 159 pod číslem 479/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční nástroj EU, princip spolufinancování, rozpočtová pravidla, státní rozpočet, strukturální fondy

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)