Sněmovní tisk 259
V. n. z. o evidenci obyvatel a rod. číslech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 11. 2003.
  Návrh zákona 15. 12. 2003 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2003 poslancům jako tisk 259/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2003 poslancům jako tisk 259/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 1. 2004 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 5, usnesení č. 888).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 53/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel, Informatika, informační systém

Deskriptory EUROVOCu: demografická statistika, demografický rozbor, evidence obyvatelstva, informační systém, osobní údaje, sčítání lidu, sociální zabezpečení, trvalý pobyt, ukládání dat

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit)