Sněmovní tisk 132
Vládní návrh zák. o ochraně přírody a krajiny - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie, Zákon stavební

Deskriptory EUROVOCu: ekologické právo, ochrana živočišné říše, ochrana životního prostředí, přibližování legislativy, stavební právo, územní plánování

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)