Sněmovní tisk 1280
Novela z. o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 6. 4. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2762601280/0 dne 6. 4. 2006.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 4. 2006.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Vlček a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1280/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 2370).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal 21. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 28. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 170/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Situace krizové, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika

Deskriptory EUROVOCu: civilní ochrana, emise cenných papírů, finanční pomoc, povodeň, přírodní katastrofa, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)