Sněmovní tisk 1270
Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 3. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1270/0 dne 28. 3. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 3. 2006 (usnesení č. 570). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 4. 2006 na 55. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2402).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 25. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1270/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, jaderná bezpečnost, jaderná energie, jaderná politika, Mezinárodní agentura pro atomovou energiiISP (příhlásit)