Sněmovní tisk 1182
Novela z. o evropské družstevní společnosti - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 10. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1182/0 dne 2. 11. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2005 (usnesení č. 507). Určil zpravodaje: JUDr. Hana Šedivá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2064).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1182/2, který byl rozeslán 7. 3. 2006 v 18:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 2292).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 3. 2006.
  Návrh zákona 19. 4. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1182/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1182/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2484).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 22. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 308/2006 Sb.Související tisk: 1181 (Vl. n. zákona o evropské družstevní společnosti).


Hesla věcného rejstříku: Družstva, Řád občanský soudní, Vztahy pracovněprávní, Zákoník obchodní

Deskriptory EUROVOCu: evropské družstvo, obchodní právo, subjektivita podle evropského práva, zákoník práce

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)