Sněmovní tisk 1155
Vl. n. z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1155/0 dne 30. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1921).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1155/2, který byl rozeslán 3. 2. 2006 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 644, usnesení č. 2185).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 2. 2006.
  Zákon doručen Senátu 23. 3. 2006.
  Návrh zákona 26. 4. 2006 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 4. 2006 poslancům jako tisk 1155/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 4. 2006 poslancům jako tisk 1155/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2472).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 22. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 309/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Péče o zdraví, Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, pracovní podmínky, pracovní právo, zaměstnavatel, zdraví na pracovišti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)