Sněmovní tisk 1131
Novela z. o ochraně spotřebitele - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1131/0 dne 21. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Býček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1953).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1131/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1131/2, který byl rozeslán 31. 1. 2006 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 612, usnesení č. 2183).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 2. 2006.
  Návrh zákona 4. 4. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2006 poslancům jako tisk 1131/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2006 poslancům jako tisk 1131/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 215, usnesení č. 2437).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 29. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 75 pod číslem 229/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Spotřebitel, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Politika, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: obuvnický průmysl, ochrana spotřebitele, označení výrobku, sklo, textilní výrobek, tržní zvyklosti, vadný výrobek

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)