Sněmovní tisk 1109
Novela z. o vinohradnictví a vinařství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1109/0 dne 9. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1946).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1109/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1109/2, který byl rozeslán 26. 1. 2006 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 806, usnesení č. 2215).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 2. 2006.
  Návrh zákona 4. 4. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 1109/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2006 poslancům jako tisk 1109/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 201, usnesení č. 2432).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 22. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 215/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vinohradnictví a vinařství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: hroznové víno, víno, vinohradnictví, výsadba, zemědělec, značení zboží nálepkami

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)