Sněmovní tisk 1077
Novela z. o veřejných zakázkách - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1077/0 dne 1. 8. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1819).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1077/3, který byl rozeslán 13. 12. 2005 v 17:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1367, usnesení č. 2097).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 1. 2006.
  Návrh zákona 3. 2. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 2. 2006 poslancům jako tisk 1077/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 2. 2006 poslancům jako tisk 1077/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 163, usnesení č. 2283).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 19. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 138/2006 Sb.Související tisk: 1076 (Vl. návrh zákona o veřejných zakázkách).


Hesla věcného rejstříku: Zakázky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: soutěžní řízení, veřejná zakázka, vítězná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)