Sněmovní tisk 1056
Vl. n. z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1056/0 dne 27. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1822).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1056/4, který byl rozeslán 16. 12. 2005 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 1. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 74, usnesení č. 2111).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 2. 2006.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 159/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Diskriminace, Zájem veřejný

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, nemzdové příjmy, neslučitelnost, osobní vlastnictví, politik, seznam, veřejná funkce, zneužití pravomoci, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)