Sněmovní tisk 1052
Novela zákona o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1052/0 dne 28. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Josef Hojdar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1823).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1052/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8., 9. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1052/2, který byl rozeslán 12. 12. 2005 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 957, usnesení č. 2074).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 1. 2006.
  Návrh zákona 26. 1. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 1. 2006 poslancům jako tisk 1052/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 1. 2006 poslancům jako tisk 1052/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 8. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 589, usnesení č. 2181).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 80/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cena za dopravu, mýto, pozemní doprava, správní sankce, veřejná správa

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)