Sněmovní tisk 1040
Novela zákona o daních z příjmů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1040/0 dne 11. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 18. 7. 2005. Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 57)

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1815).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1040/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2005 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2005 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1040/2, který byl rozeslán 27. 10. 2005 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 11. 2005 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 39, usnesení č. 1982).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 11. 2005.
  Zákon Senátem schválen 8. 12. 2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2005.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 186 pod číslem 545/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, maloobchodní prodej, zjednodušení legislativy

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)